Publikace

MONOGRAFIE, KAPITOLY V MONOGRAFIÍCH

 •  Krahulík D. Kraniocerebrální poranění v dětském věku . Vladimír Mihál a kolektiv. Vybrané kapitoly z Pediatrie – aktualizované a rozšířené vydání. UP Olomouc 2013. ISBN 978-80-244-32-29-8
 •  Krahulík D. Traumata centrální nervové soustavy. (Speciální neurologie 2014, hlavní autor prof. Kaňovský)
 • Krahulík D. Nádorová onemocnění nervového systému. (Speciální neurologie 2014, hlavní autor  prof. Kaňovský)

PŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE IN EXTENSO V DANÉM OBORU UVEŘEJNĚNÉ V ČASOPISECH S IF

 • Krahulík D., Houdek M. , Kala M. ,Dvořák P. :Nová možnost léčby míšní spasticity u sclerosis multiplex. Česká a Slov Neurol a Neurochir 2004;3:190-192.
 • Krahulík D., Kala M. ,Vaverka M.: Intraspinální epidurální lipomatosa – vzácná příčina kompresivního kořenového syndromu. Česká a Slov Neurol a Neurochir 2003; 6:433-435.
 • Krahulík D, Vaverka M ,L.Hrabálek,O.Kalita,M. Houdek. Syndrom kubitálního kanálu.Srovnání operačních technik prosté dekomprese a přední transpozice ulnárního nervu.Cesk a Slov Neurol N 2008; 71/104(6):700-703.
 • Krahulík D.,M. Vaverka1,R. Herzig2, P. Hluštík2,M. Ho udek1. Extra- intrakraniální arteriální mikroanastomóza. Cesk Slov Ne urol N 2009; 72/ 105(2):142-146.
 • Krahulik D., M.D.1,J.Zapletalova, M.D.2, Z.Frysak M.D.3, M.Vaverka M.D.1 Dysfunction of hypothalamo – hypophyseal axis after traumatic brain injury in adults. Journal of Neurosurgery ,2010; 113/3: Pages 581-584.
 • Krahulik D., M.D.1,J.Zapletalova, M.D.2, Z.Frysak M.D.3, M.Vaverka M.D.1 Neuroendocrine dysfunction after head trauma  in  children a adolescent. Childs Nerv Systém 2008;24:1266-68.
 • Krahulík D., V. Krčová2, ? Vaverka1, L. Hrabálek. Prevence žilní trombózy a plicní embolizace v neurochirurgii. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/107(5): 560-563.
 • Krahulík D.1 , Vaverka M.1, Tučková L.2, Kocher M.3 Dysembryoplastický neuroepiteliální tumor a jeho atypická varianta   u dětí. Česká a Slov Neurol a Neurochir Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(4): 492-496.
 • Krahulík D.1, Vaverka M.1, Kocher M. 2, Černá M. Endovaskulární léčba nepřímé karotido – kavernózní píštěl s použitím chirurgického přístupu přes vena ophtalmica superior. Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(4): 482-485.
 • Krahulík D1 , Nevrlý Martin Otruba Pavel , Kaňovský Petr . Deep brain stimulation in Olomouc – techniques, electrode locations, and outcomes . Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110:54-58.
 • Krahulík D., Vaverka M, Macháč J, Hrabálek L, Hampl M, Hoza J, Fryšák Z. Výsledky léčby adenomů hypofýsy na neurochirurgické klinice FN Olomouc . Cesk Slov Neurol N 2014
 • Hrabálek, L.aBučil, J.bVaverka, M.aHoudek, M.aKrahulík, D.aKalita, O.aIndikace přední náhrady meziobratlové ploténky u zlomenin hrudní a bederní páteře s využitím magnetické rezonance – Prospektivní studie. Ceska a Slovenska Neurologie a Neurochirurgie 2009; 72/ 2:132-140.
 • Vaverka M, Kozák J, Krahulík D. Šańák D., Hrabálek L . Časná chirurgická léčba spontánního intracerebrálního krvácení .Cesk a Slov Neuro Neurochir. N 2013;76/109(1):56-62.

PŘEHLEDNÉ /SOUBORNÉ ŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE IN EXTENSO UVEŘEJNĚNÉ V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH s IF. 

 • Vaverka M., Krahulík D. : Intrakraniální aspergiloza komlikovaná letálním krvácením z mykotického aneurysmatu. Čes. slov.Neurol. Neurochir. 2005; 68:394-398.
 • Vaverka M., Charamza J,Kikalová K, Krahulík D. Morfologická studie lamina termnialis a její klinický význam. Čes. S slov. Neurol. Neurochir 2006; 69/102:217-221.
 • Hrabálek L, Bučil J, Vaverka M, Houdek M, Krahulík D, Kalita O. Úskalí diagnostiky a léčby flekčně –distrakčních poranění hrudní a bederní páteře: prospektivní studie. Cesk Slov Neurol N 2008; 71/104(2): 93-102.
 • Zapletalová , D. Aleksijević1, V. Smolka1, D. Krahulík2, Z. Fryšák3. Posttraumatický hypopytuitarimus. Cesk a Slov Neuro Neurochir. 2010;73/106(4):398-401.
 • Aleksijević D, J. Zapletalová1, V. Smolka1, E. Klásková1, J. Wiedermann1, D. Krahulík2, Vaverka2, Z. Fryšák3. Neuroendokrinní dysfunkce u dětí a dospívajících po úrazu mozku. Cesk a Slov Neuro Neurochir. 2010;73/106(4):409-414,
 •  Krahulík D, Vacek P. Zpráva z 36.kongresu ISPN Kapské město 2008.Cesk Slov Neurol. N 2009;72:105. 

PŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE IN EXTENSO UVEŘEJNĚNÉ V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH BEZ IF

 • Mihál Vladimír, Michálková Kamila, Krahulík D. Flogelová Hana,Neklanová Marta, Micková M, Vágnerová I,   Pyogenní spondyliida jako příčina bolestí zad. Pediatr. pro Praxi 2010; 11(4): 261–263.
 • Mihál V. Krahulík D. Istmická spondylolisteza , Pediatr. pro Praxi 2011; 12(1): 53.
 • Mihál V., Michálková K, Ehrmann J, Krahulík D. Fibrozní dysplazie lebky. Pediatr. praxi 2013; 14(1): 58–59.
 • Aleksijević, D.a Smolka, V.aKlásková, E.aMihál, V.aWiedermann, J.aVenháčová, P.a, Krahulík, D.bZapletalová, J.a   Hypothalamo-hypofyzární dysfunkce u dětí a dospívajících po mozkovém úrazu – Prospektivní sledování. Cesko-Slovenska Pediatrie 2012; 67/ 4: 234-241.
 •  Aleksijević1,  V. Smolka1, E. Klásková1, P. Venháčová1 , D. Krahulík2,  K. Michálková3, V. Mihál1, J. Zapletalová1 A BOY WITH SMALL STATURE – A CASE STUDY. INTERNATIONAL NEUROTRAUMA LETTER 2013 online (www.internationalbrain.org/international-neurotrauma-letter)

PŘEHLEDNÉ /SOUBORNÉ ŮVODNÍ VĚDECKÉ PUBLIKACE IN EXTENSO UVEŘEJNĚNÉ V RECENZOVANÝCH VĚDECKÝCH ČASOPISECH BEZ IF

 •  Šimek M., Vaverka M., NěmecP., Krahulík D., Pálka J., Plesníková Y. . Kombinovaný přístup při řešení težké aortální stenosy a onemocnění tří koronárních tepen u nemocného s mozkovým meningeomem a významnou stenosou pravé vnitřní krkavice. Čas. Lék. čes. 2005; 144: 756-758.
 • Aleksijević D, J. Zapletalová1, V. Smolka1, E. Klásková1, J. Wiedermann1, D. Krahulík2. Boy with a short stature. Pediatrie pro Praxi;2011 12 (5) :339-342.
 • Hrabálek1, T. Wanek1, J. Machač1, M. Vaverka1, K. Langová2, O. Kalita1, D. Krahulík1, V. Novák1, M. Houdek1. Perkutánní interspinózní dynamická stabilizace (In-Space) u nemocných s degenerativním onemocněním lumbosakrální páteře – prospektivní studie. Rozhl. Chir. 2012; 91/6: 311-316.