Profesní informace

Jméno  Příjmení :  Doc. MUDr. David Krahulík  Ph.D. MBA

Datum a místo narození: 20.4.1977 , Olomouc

Vzdělání: 

 • 1995-2001 Lékařská fakulta Univerzity Palackého, Olomouci (titul MUDr.)
 • I . atestace z oboru chirurgie – 2004
 • II. atestace z oboru neurochirurgie – 2007
 • Obhajoba titulu Ph.D. – práce Nový pohled na extra intrakraniální anastomosu – 2010
 • Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře pro obor neurochirurgie – 2012
 • Člen zkušební komise státních zkoušek z chirurgie 2012
 • Zástupce přednosty pro vědu a výuku 2012
 • Obhajoba habilitační práce titul docent neurochirurgie – práce Komplexní léčba kraniocerebrálních poranění u dětí – 2014
 • Ukončení studi MBA – Management ve zdravotnictví, Business institut Praha – 2017

Odborná praxe:

 • od 2001 lékař –  Neurochirurgická klinika LF UP a FN Oomouc
 • od 2012 zástupce přednosty pro vědu a výuku Neurochirurgické kliniky FN a LF Olomouc
 • od 2020 zástupce přednosty pro lékařskou péči – primář Neurochirurgické kliniky FN a LF Olomouc

Kurzy a odborné stáže

 •  kurz European Association of Neurosurgical Societies
 •  kurz mikrovaskulární neurochirurgie Pardubice 2004, 2006
 •  kurz hluboké mozkové stimulace Atény Řecko 2009
 •  kurz endoskopická operativa komorového systému Ostrava 2009
 •  kurz transnasální endoskopická operativa pituitárních lézí Ostrava 2011
 •  postgraduální kurz neurochirurgie Hradec Králové – 2002,2003,2004,2005,2006
 •  týdenní prac. pobyt NCH Turecko Univesity of Antalya –2004
 •  týdenní prac. pobyt NCH Drážďany – 2006
 •  týdenní prac. pobyt NCH Řím University – 2007

Členství v  odborných společnostech

 • Česká  neurochirurgická společnost
 • Česká neuromodulační společnost
 • Česká spondylochirurgická společnost

Hlavní řešitel grantu IGA

 •  Poruchy hypotalamo – hypofyzární osy  po úrazu mozku u dětí a dospělých  NR    9 245-3/2007-

Spoluřešitel grantů IGA

 • Chronický hydrocefalus po subarachnoideálním krvácení při ruptuře aneurysmatu a možnosti snížení jeho výskytu
 • Poranění thorakolumbální páteře a nové přístupy v diagnostice a operační léčbě
 • Časná léčba spontánních intracerebrálních supratentoriálních hematomů

Média –  Sedmička

Publikace