Ozonoterapie

 Ozon

 • je směs medicinálního kyslíku a ozónu připraveného z medicinálního kyslíku
 • přístroj pro výrobu lékařského ozónu musí zajistit požadovanou koncentraci a dávku
 • rozsah koncentrace pro lékařské aplikace je 2 – 100 mikrogramů ozónu (O3) na 1 mililitr směsi (µg/ml), tomu odpovídá poměr 0,1-5 % O3 na 95-99,9 % O2
 • ozónová molekula není stabilní, jeho lékařská forma musí být připravená na místě užití
 • v r. 1972 byla založena mezinárodní společnost pro využití ozónu v medicíně
 • v Německu provádí ozónoterapii přes 4000 pracovišť (v ČR cca 7)
 • PRT ozónem je prováděna v Itálii již od r. 1989
Mechanismus účinku Ozonu
 • zlepšení průtokových vlastností erytrocytů-  zabraňuje řetízkování erytrocytů, zvyšuje jejich deformovatelnost
 • zlepšení výdeje kyslíku na periferii –  zvýšení 2,3 difosfoglycerátu způsobí změny B-řetězců hemoglobinu a z erytrocytů je tak schopno se uvolnit do tkání více kyslíku
 • aktivace enzymů které se podílejí na odbourávání nadbytečných radikálů a oxidantů-  glutathionperoxidáza, kataláza a superoxiddismutáza
 • energetický vliv na buněčnou revitalizaci –   úprava oxidativní dekarboxylace pyruvátu ve vztahu k tvorbě acetylkoenzymu A, aktivace mitochondriálních dýchacích řetězců, oživení citrátového cyklu, aktivace oxidace glukózo-6-fosfátu a stimulace glukózového buněčného cyklu
 • imunostimulační vliv- působí na lymfocyty, indukuje produkci interleukinu 2, gama-interferonu a TNF
 • význam při fagocytóze-  obsažen v leukocytech
 • baktericidní, virucidní a fungicidní účinek –  při stoupající dávce dříve toxický pro infekční zárodky než pro člověka
 • analgetický, antiedématozní, spazmolytický a dehydratační efekt – inhibice zánětlivých prostaglandinů, bradykininu a bolest indukujících složek (iontserotonin), stabilizace membrán, zlepšení funkce Na/K pumpy
Způsoby aplikace Ozonu
 • intraneuroforaminální
 • intradiskální
 • paravertebrální
 • epidurální
 • intraartikulární
 • intramuskulární
 • autohemoterapie
 • intravenózní
 • intraarteriální
 • subkutánní, intrakutánní
 • do píštělí, abcesů
 • perorálně
 • per rectum
Metodika periradikulární aplikace Ozonu
 • ambulantní výkon (cca 15-20 min.)
 • v poloze na břiše
 • zaměření a naplánování intervence pomocí CT
 • dezinfekce
 • zavedení jehly s mandrenem (spinocanu, 19-21G) do neuroforamen do blízkosti nervového kořene za CT kontroly
 • aplikace směsi ozón-kyslík s koncentrací ozónu 15-25 µg/ml v množství 5-15 ml (až do tlaku či akcentace bolesti, která je krátkodobá, účinek nastupuje rychle)
 • kontrolní CT scany
 • ošetření místa vpichu
CT se zavedenou jehlou a CT kontrola po aplikaci Ozonu
Výhody Ozonoterapie
 • vysoce efektivní
 • jednoduchá
 • časově nenáročná
 • možná kombinace s PRT a potenciace účinku
 • minimálně rizikový
 • odpadá slabost končetiny po PRT způsobená látkou Marcaine
Nevýhody
 • není hrazen pojišťovnou – přímá platba pacienta
Další využití Ozonoterapie
 • Využíváme ji při léčbě degenerativních onemocněních kloubů i vazů
 •  tenisový loket, oštěpařský loket
 •  bolesti kloubů
 •  sy canalis carpi
 •  a mnohé další