Pediatrická poradna

Poradna pokrývá celé spektrum problematiky dětské neurochirurgie včetně léčby dětských nádorů mozku, vrozených vývojových vad, hydrocefalu a dalších onemocnění dětského věku.

Veškerá léčba je prováděna v úzké spolupráci s dětskou klinikou.