Operace zúžení a nestability L páteře

Indikace:  operace se provádí u stenosy (zúžení ) páteřeního kanálu, může nebo nemusí být přítomna nestabilita operovaného segmentu páteře. Provádí se prostá laminektomie ( uvolnění vaku a kořenů) , nebo laminektomie se stabilizací – fixací šrouby a tyčí ( pokud je přítomná nestabilita).

Efekt operace: odeznění nebo zmírnění  bolestí v dolních končetinách, zlepšení délky intervalu chůze.

Průměrná doba hospitalizace: 6 dní

Anestezie: celková

Průměrná doba operace: 1-3 hodiny

Poloha při operaci: na břiše

Průběh výkonu: po uvedení do celkové anestezie a přetočení na břicho je proveden asi 10 centimetrový řez v oblasti operovaného segmentu páteře. Poté uvolněny svalové úpony a odstraněna zadní část obratlového těla a uvolněn durální vak a nervové kořeny. Pokud je přítomna nestabilita jsou pod RTG zavrtány šrouby do obratlových těl a spojeny tyčí.  Operace je ukončena suturou jednotlivývh vrstev a kůže.

Pooperační průběh: po operaci zůstáváte na lůžku a dostáváte léky od bolesti. První den po výkonu vstáváte v korzetu a pozvolna začínáte rehabilitaci.  Průměrně čtvrtý až šestý den po výkonu jste propuštěni do domácí péče.  Stehy jsou vytaženy sedmý pooperační den u Vašeho lékaře nebo na naší ambulanci. Následuje rehabilitace a je možná lázeňská léčba do roku do výkonu.

Rizika výkonu: Každá celková anestezie má svá rizika, ale ty jsou při dobrém interním nálezu minimální, v malém procentu se mohou vyskytnout poruchy hojení rány, krvácení  nebo zánětlivé komplikace.