Operace meziobratlové ploténky krční páteře

Indikace:  operace se provádí u zúžení páteřního kanálu  společně s  výhřezem meziobratlového disku s útlakem  míchy nebo nervového kořene v oblasti krční páteře.

Efekt operace: odeznění nebo zmírnění  bolestí  krční páteře, úleva od bolesti a brnění v horních končetinách společně s uvolněním míchy.

Průměrná doba hospitalizace: 3-4  dny

Anestezie: celková

Průměrná doba operace: 60  minut

Poloha při operaci: na zádech

Průběh výkonu: Po rentgenovém zaměření operované  hladiny krčního disku je veden krátký řez v kožní  řase na přední straně krku. Poté připraven přístup k postiženému disku a ten pod operačním mikroskopem odstraněn a nahrazen titanovou náhradou. Dle stability náhrady je v určitých případech použita přední krční dlaha k přemostění operovaného disku. Operace je ukončena zavedením krátkého drénu a suturou všech vrstev.

Pooperační průběh:  po operaci zůstáváte na lůžku a dostáváte léky od bolesti. První den po výkonu je odstraněn drén a Vy  vstáváte a pozvolna začínáte rehabilitaci. Na krku nosíte krční límec k zajištění stability krční páteře. Třetí den provádíme kontrolní RTG vyšetření a pokud je vše bez komplikací lze Vás propusti do domácí péče třetí  nebo čtvrtý den . Stehy jsou vytaženy sedmý pooperační den u Vašeho lékaře nebo na naší ambulanci. Krční límec nosíte po dobu 3 týdnů a snímáte jej po RTG kontrole na NCH ambulanci. Pokud byla použita přední dlaha je možné snímat límec od druhého dne po operaci.

Rizika výkonu:  celková anestezie má svá rizika, ale ty jsou při dobrém interním nálezu minimální, v malém procentu se mohou vyskytnout poruchy hojení rány nebo zánětlivé komplikace či chrapot.